Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) van onze school zet zich samen met de directie en leerkrachten in om de omgeving waarin onze leerlingen leren en zich ontwikkelen, steeds verder te optimaliseren.

De MR is het instemmings- en adviesorgaan van de school en heeft als taak om het beleid van de school te toetsen en te bevragen. Ook kan de MR het voorstellen tot verbetering doen. In de MR worden alle belangrijke zaken en veranderingen die met de school te maken hebben besproken zoals de lesmethoden, de toetsen, de overblijf en schooltijden, het zorgplan, de schoolgids, de huisvesting, de aanstelling en ontslag van de schoolleiding en de schoonmaak.

Onze medezeggenschapsraad

Onze MR bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten. Onze ouders mogen kiezen welke ouders hen vertegenwoordigen en de leerkrachten kiezen hun eigen vertegenwoordiging. De MR wordt vooraf om instemming gevraagd bij kwesties als wijziging, vaststelling en bestemming van de vrijwillige ouderbijdrage. In de MR van de Vlierboom zitten:

Ouders Leerkrachten
🌳 Esther Teunissen 🌳 Ilona Meier
🌳 Danjela Kokoneshi 🌳 Ljoedmila Verhoeven
🌳 Jethro Vrolijk.
🌳 Diaan Breure

De notulen van de MRvergaderingen zijn openbaar. U kunt ze hier bekijken. 

Mocht u vragen of opmerkingen hebben over het beleid van de school of over de MR dan kunt u contact opnemen met MR voorzitters Esther Teunissen en Ilona Meier via MR@devlierboom.nl of  u kunt het aanspreekpunt van de MR benaderen, dat is Danjela Kokoneshi. 

Notulen

2023

🌳 Notulen MR mei 2023

🌳  Notulen MR maart 2023

🌳  Notulen MR januari 2023

2022

🌳 Notulen MR december 2022

🌳 Notulen MR november 2022

🌳 Notulen MR september 2022