Schoolondersteuningsprofiel

Iedere school heeft een ondersteuningsprofiel. Dit noem je het schoolondersteuningsprofiel of afgekort SOP. Daarin staat welke ondersteuning er op de school mogelijk is. Dit kan per school verschillend zijn. Je vindt in ieder geval informatie over:

  • Ondersteuning door de school zelf: wat valt er onder de basisondersteuning.
  • Ondersteuning met hulp van het samenwerkingsverband: welke extra mogelijkheden zijn er voor begeleiding op de school. Bijvoorbeeld in de vorm van arrangementen.

Ons SOP

Onze school is onderdeel van het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH). SPPOH ondersteunt scholen bij het vormgeven van passend onderwijs in Haaglanden.
Wilt u meer informatie over passend onderwijs op onze school of in de regio, lees dan ons Schoolondersteuningsprofiel (SOP) of bezoek de website van SPPOH www.sppoh.nl.
Klik op de link hieronder om ons SOP te openen.

SOP De Vlierboom

SOP De Vlierboom uitgebreide versie

Ouder- en jeugdsteunpunt

Heb je vragen over passend onderwijs? Wil je advies of praten met iemand die met je meedenkt? Dan kun je uiteraard terecht bij ons. Maar soms kom je er niet uit. Of wil je aan iemand anders je vragen stellen. Dan kun je terecht bij het ouder- en jeugdsteunpunt voor de gemeenten Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg. Voor alle ouders van kinderen op de basis- of middelbare school, of op het mbo. En voor jongeren die zelf vragen hebben.

Wat doet het steunpunt?

Op de websites vind je het antwoord op heel veel vragen rondom passend onderwijs. Het steunpunt biedt je de juiste informatie. Ook weten ze hoe alles is geregeld in de regio en wat je rechten en plichten zijn.

Daarnaast kunnen ouders en jongeren bellen of e-mailen met vragen. Het steunpunt helpt bij praktische zaken. Je kunt met ze sparren. Je vragen en twijfels bespreken – zónder dat dit invloed heeft op bijvoorbeeld beslissingen van school. Vraag ze gerust om hulp of advies.

Het samenwerkingsverband

Ieder samenwerkingsverband in Nederland heeft sinds schooljaar 2022-2023 een ouder- en jeugdsteunpunt. Zo ook SPPOH (voor de basisschool) en het SWVZHW (voor de middelbare school) in Haaglanden. Vraag ze gerust om hulp of advies.

Meer informatie of contact

Voor passend onderwijs op de basisschool kijk je op: Ouder- en jeugdsteunpunt | SPPOH
Je kunt het steunpunt op werkdagen bellen tussen 09.00 uur en 16.00 uur, telefoonnummer: 070 – 31 56 356. Of een e-mail sturen naar: info@ojsp.nl