Visie

Onze visie is erop gericht dat elke leerling op eigen niveau zelfstandig, kritisch en creatief leert te denken.

Dit willen we bereiken door een goede samenwerking met de leerling, ouders en school.

Wij zorgen op school voor een veilige, creatieve en uitdagende omgeving waar uw kind alle ruimte krijgt om zich te ontwikkelen.

 

Wij stellen onszelf tot doel om de leerlingen een stevige en stabiele basis mee te geven tijdens hun basisschoolperiode. Dan kunnen ze na de basisschool met optimale kennis en (zelf-)vertrouwen de overstap naar het middelbaar onderwijs maken.

 

Dit doen we niet alleen door de leerlingen te leren lezen en rekenen, maar ook door ze zelfstandig en creatief te leren werken en denken.  Daarbij zijn respect voor anderen en andere denkwijzen een belangrijk kader. Ook het sociaal emotionele aspect tijdens de ontwikkeling van de leerlingen heeft een bijzondere plek binnen ons onderwijs. Zo leren wij ze bijvoorbeeld hun eigen emoties en die van andere te herkennen, te respecteren en hiermee om te gaan.