Visie

De Vlierboom

Wij leren elk kind op eigen niveau zelfstandig, kritisch en creatief te denken. Dit doen wij natuurlijk niet alleen, maar samen met u! Een samenspel van leren leren en vertrouwen tussen u, de leerkracht en uw kind vormen de basis waarop uw kind zich optimaal kan ontwikkelen. Wij zorgen op school voor een veilige, creatieve en uitdagende omgeving waar uw kind alle ruimte krijgt om zich te ontwikkelen voor de toekomst van morgen.

Wij stellen onszelf tot doel om uw kinderen een stevige en stabiele basis mee te geven tijdens hun basisschoolperiode zodat ze na 8 jaar bij ons met optimale kennis en (zelf-)vertrouwen de overstap naar het middelbaar onderwijs kunnen maken.

Dit doen we niet alleen door uw kind(eren) onder anderen te leren leren, lezen & rekenen, maar ook door ze zelfstandig & creatief te leren werken en denken, waarbij respect voor anderen en andere denkwijzen een belangrijk kader zijn. Ook het sociaal emotionele aspect tijdens de ontwikkeling van uw kind(eren) heeft een bijzondere plek binnen ons onderwijs. Zo leren wij ze bijvoorbeeld hun eigen emoties en die van andere te herkennen, te respecteren en hiermee om te gaan.