Communicatie

Voor een goede samenwerking tussen de school, leerkrachten en ouders, is goede communicatie van het hoogste belang. Het is belangrijk dat ouders bereikbaar zijn voor de leerkracht en andersom moeten ouders de leerkracht kunnen bereiken wanneer dit nodig is. We zetten hieronder uiteen welke manieren van communicatie er zijn en hoe die ingezet worden. Op de contactpagina vindt u de belangrijke contact informatie. 

Schriftelijke communicatie

🌳 Social Schools
Social Schools is de app waarmee onze leerkrachten en ouders met elkaar communiceren. Hierin worden oudergesprekken ingepland, belangrijke informatie gedeeld aan alle ouders en ouders en leerkrachten kunnen met elkaar chatten. Regelmatig stuurt de leerkracht een bericht met de leerstof waar de klas mee bezig is, foto’s en andere (belangrijke)informatie. 


Je kan de app downloaden op je telefoon of tablet, maar je kan ook inloggen via de website. https://login.socialschools.eu/Account/Login

🌳 Twee keer per jaar krijgen de leerlingen een rapport mee naar huis.
🌳 Wekelijkse nieuwsbrief De Vlier

Mondelinge communicatie

🌳 Het kennismakingsgesprek aan het begin van elk schooljaar.
🌳 Rapportbesprekingen 

Overige communicatie

🌳 Onze website
🌳 Facebookpagina
🌳 Instagrampagina