Ouderraad

De Ouderraad (OR) helpt allerlei activiteiten te organiseren en uit te voeren. Zij zorgen voor hulp bij de uitvoering van verschillende festiviteiten, zoals het Sinterklaasfeest, het Kerstfeest, Paasontbijt, de afscheidsavond voor groep 8 en het zomerfeest. Jaarlijks stelt de ouderraad een ouderbijdrage vast. Met dit geld zorgt de ouderraad ervoor dat deze festiviteiten leuk en aangekleed vormgegeven kunnen worden. Aan het begin van het schooljaar en bij plaatsing van een nieuwe leerling ontvangen de ouders een brief van de penningmeester van de ouderraad, met daarin het verzoek het bedrag over te maken.

Onze ouderraad

Onze ouderraad bestaat uit een groep enthousiaste ouders. Zij zetten zich maximaal  in voor onze school.  Niet alleen krijgen we praktische hulp, maar in het bijzonder de wijze waarop zij omgaan met de gehele organisatie rondom feestelijke dagen is van enorme waarde voor ons. Deze enthousiaste groep ouders krijgt het helemaal voor elkaar.

🌳  🌳 
🌳  🌳 
🌳
🌳 

Klassenouders
Bij de uitvoering van de plannen voor bijzondere dagen, waarbij we door de OR worden bijgestaan in raad en daad, doen we ook met enige regelmaat een beroep op de klassenouders. In principe heeft elke klas één of meer klassenouders die wij vragen, wanneer dit nodig is, ons te helpen bij evenementen & bijzondere dagen en uitstapjes. Deze klassenouders zijn ook aanspreekpunt voor de andere ouders.