OR en MR

De ouderraad
Buiten het feit dat onze school een plek is om te leren organiseren we vrij regelmatig iets extra’s voor de kinderen. Denk bijvoorbeeld aan het Kerstdiner & Paasontbijt.
Zonder de ondersteuning van onze OR-ouders zouden we dit niet voor elkaar kunnen krijgen. Niet alleen krijgen we praktische hulp in de vorm van ‘handjes’, maar in het bijzonder de wijze waarop zij omgaan met de gehele organisatie rondom deze dagen is van enorme waarde voor ons. Deze enthousiaste groep ouders krijgt het helemaal voor elkaar.

Samenstelling van onze OR
Rahiema Jitan (ouder van Rihanna uit groep 7 en Rakienah uit groep 3)
Jolanda Bovendeert (ouder van Feije uit groep 7 en Feline uit groep 4/5)
Chantal Paul (ouder van Lindsey uit groep 8 en Caitlin uit groep 4/5)
Ingrid van Vught (ouder van Lisa uit groep 4 en Dicky uit Dikkertje Dap)

De kosten voor vele leuke gebeurtenissen worden betaald uit de ouderbijdrage, zelfs de cadeautjes die elk jaar op 5 december op Pakjesboot 13 vanuit Spanje naar Den Haag gebracht worden!

Klassenouders
Bij de uitvoering van de plannen voor bijzondere dagen, waarbij we door de OR worden bijgestaan in raad en daad, doen we ook met enige regelmaat een beroep op de klassenouders. In principe heeft elke klas één of meer klassenouders die wij vragen, wanneer dit nodig is, ons te helpen bij evenementen & bijzondere dagen. Komt u ons ook helpen als dat nodig is? Vanzelfsprekend kunt u zelf uw dagen/tijden aangeven waarop u beschikbaar bent.

De medezeggenschapsraad
Het doel van de MR is om mee te denken en mee te beslissen over zaken die de school aangaan (bijvoorbeeld over het schoolplan, de aanschaf van nieuwe lesmethoden, aanstelling of ontslag van personeel, contact met het bestuur, onderhoud van de school etc.).
De leden van de MR worden eens per drie jaar gekozen uit de ouders en het team. Op dit moment bestaat de MR uit 5 leden.

Samenstelling van onze MR
Tekla Kersten/voorzitter (ouder van Noah uit groep 6. Tekla beheert ook de portefeuille ouderparticipatie.
Jeroen Hattink/secretaris (ouder van Sannae uit groep 6)
Ilona Stuy van den Herik/2e voorzitter (leerkracht van groep 6)
Jolanda Westers-van Boven/penningmeester (leerkracht van groep 4a)
Greetje Hartman/lid (leerkracht van groep Dikkertje Dap)