Onze schoolgids

Een schoolgids is een document waarin de school gegevens deelt met belanghebbenden, zoals ouders. In een schoolgids staat informatie die te maken hebben met de organisatie van de school, zoals de doelen en uitgangspunten. Maar bijvoorbeeld ook hoe de zorg is geregeld voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, wat de schooltijden zijn en hoe de veiligheid op school geregeld wordt. 

Onze schoolgids

Elk jaar wordt onze schoolgids vernieuwd. U kunt onze schoolgids hier lezen: Schoolgids OBS De Vlierboom