Praktische informatie

Via deze pagina kom je bij alle praktische informatie over onze school.

Ons team

Schooltijden

Schoolkalender

BOVO procedure

Privacy verklaring De Haagse Scholen

De Haagse Scholen verwerkt van al zijn leerlingen, medewerkers en sollicitanten persoonsgegevens. De Haagse Scholen vindt een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang en is zich bewust van de privacywetgeving. De Haagse Scholen is verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met deze persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij met de persoonsgegevens van leerlingen omgaan.

In deze disclaimer kunt u lezen hoe wij omgaan met de content op door DHS aangeboden websites. Daarnaast leest u in de disclaimer of en hoe u gebruik mag maken van de op dehaagsescholen.nl geplaatste content.