Schoolkalender

Elk jaar krijgen alle gezinnen een schoolkalender .
Hierin staan alle belangrijke data van het schooljaar in.