Ons schoolplan

Het schoolplan is een document die vooral bedoeld is als planmatig sturingsinstrument voor de school. Het plan laat zien waar de school op inzet en hoe de school het onderwijs en het kwaliteitsbeleid vormgeeft. Kort gezegd is het een document waarin een school het beleid van de kwaliteit van het onderwijs beschrijft. Een schoolplan wordt voor vier jaar geschreven. Na de vier jaar wordt het schoolplan herzien en aangepast of herschreven indien nodig.

Ons schoolplan

In Nederland zijn vast ingestelde schoolplan perioden. Dit schoolplan loopt van 2023-2027. Op dit moment wordt er aan het nieuwe schoolplan gewerkt. Als u het schoolplan wilt lezen, kunt u op de link klikken.

Schoolplan 2023-2027 OBS de Vlierboom