Ons schoolplan

Het schoolplan is een document die vooral bedoeld is als planmatig sturingsinstrument voor de school. Het plan laat zien waar de school op inzet en hoe de school het onderwijs en het kwaliteitsbeleid vormgeeft. Kort gezegd is het een document waarin een school het beleid van de kwaliteit van het onderwijs beschrijft. Een schoolplan wordt voor vier jaar geschreven. Na de vierjaar wordt het schoolplan herzien en aangepast of herschreven indien nodig.

Ons schoolplan

Zoals u aan de voorkant kan zien, loopt ons schoolplan van 2019 tot 2023. Op dit moment wordt er aan het nieuwe schoolplan gewerkt. Als u het schoolplan wilt lezen, kunt u op de afbeelding klikken.