Schoolplan

Schoolplan

Een schoolplan is een document waarin een school eens in de vier jaar het beleid van de kwaliteit van het onderwijs beschrijft. Door op onderstaande link te klikken, kunt u ons schoolplan openen.

Schoolplan OBS De Vlierboom 2019-2023