Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid is de betrokkenheid van ouders bij de opvoeding en het onderwijs van hun kind, zowel thuis als op school. Hierbij hoort ook de ouderparticipatie. Dat wil zeggen: de actieve deelname van ouders aan schoolactiviteiten.

Ouderbetrokkenheid op onze school

Wij vinden ouderbetrokkenheid belangrijk en besteden hier aandacht aan. Onze school beschikt over een actief ouderbetrokkenheidsbeleid waarmee we een zo goed mogelijke samenwerking willen bereiken om het gezamenlijke doel, een goede zinvolle toekomst voor de kinderen, te kunnen behalen. 

We gaan ervanuit dat iedere ouder betrokken is bij het leer- en ontwikkelproces van hun kind(eren). Hier spelen wij als school graag op in door middel van informatieverschaffing zodat u goed op de hoogte bent en door middel van zo veel mogelijk samenwerking. 

Voor een goede ouderbetrokkenheid is het noodzakelijk dat de ouders zo goed mogelijk geïnformeerd worden over het onderwijs en allerlei andere zaken die met onze school te maken hebben. Dit doen we onder andere door De Vlier elke week te versturen. Hierin staat informatie over het reilen en zeilen van de school. Ook sturen de leerkrachten regelmatig berichten naar ouders over de leerstof waar de leerlingen mee bezig zijn.