Schooltijden en meer…

Schooltijden
Voor alle groepen gelden dezelfde schooltijden:
– maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8.30 – 12.00 uur en 13.00 – 15.00 uur
– woensdag: 8.30 – 12.15 uur.

Tussen-de-middag
Onze school biedt gelegenheid tot overblijven. De kinderen eten een boterham in de klas onder leiding van hun juf of meester en gaan daarna buiten spelen. Op de speelplaats houden vrijwilligers onder verantwoordelijkheid van de directie toezicht. Aan het begin van het schooljaar gaat een brief mee, waarin de kosten staan vermeld.

Buitenschoolse opvang
In ons gebouw is Kindercentrum de 2 Vleermuizen gevestigd van 2Samen. Een kinderdagverblijf, peuter-en buitenschoolse opvang treft U hier aan. Alle informatie hierover vindt u via de link naar 2Samen onderaan deze pagina.

Download hier
schoolgids_20182019
schoolkalender_2018-2019