Over de Vlierboom

De Vlierboom

De Vlierboom is een openbare school Ieder kind van 4 tot 12 jaar is van harte welkom bij ons op school, ongeacht hun levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, afkomst, geslacht of seksuele geaardheid. Op onze school respecteren wij elkaar en hebben wij aandacht voor de verschillen en overeenkomsten tussen de leerlingen. Wij zorgen ervoor dat ieder kind en iedere leerkracht zich thuis voelt, ongeacht de sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond.

OBS de Vlierboom heeft een leerlingplafond. Dat betekent dat nieuwe aanmeldingen voor kinderen van 3 jaar via de aanmeldapplicatie gaat van PO aanmelden. Kijkt u op scholenwijzer voor meer informatie hierover: https://scholenwijzer.denhaag.nl/ 

Mocht u tussentijds een kind willen aanmelden of heeft u vragen over de aanmeldprocedure? Neem gerust contact op via: info@devlierboom.nl of bel naar 070-3231215.

Ons gebouw (gebouwd in 1927) is in 2013 groots gerenoveerd om te voldoen aan de huidige normen en eisen die je mag verwachten van een eigentijdse (basis)school. Toch hebben wij het gemoedelijke en stereotype karakter van een ‘echt ouderwets schoolgebouw’ met bijvoorbeeld de gele tegeltjes, het glas-in-lood, de sfeer en warmte in de ruimten intact kunnen houden. Kom gerust eens langs om sfeer te ‘proeven’. Ook de wijk (Vruchtenbuurt) draagt bij aan deze sfeer door haar gezellige groene karakter en de bijna dorps aandoende sfeer.

Onze school valt onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de Stichting De Haagse Scholen, een van de grootste basisonderwijs koepels voor openbaar basis- en speciaal onderwijs. Meer informatie over De Haagse Scholen kunt u lezen op dehaagsescholen.nl.