Groepen

Onze missie is om de kinderen zakelijke vaardigheden eigen te laten maken, noodzakelijke kennis van alle vakken bij te brengen, zelfstandig te leren werken, zich op een creatieve manier te leren uiten, respectvol te laten omgaan met creatieve uitingen van anderen en te leren omgaan met eigen emoties en die van anderen.

Wat leert uw kleuter bij ons?
De school komt tegemoet aan de ontwikkelingsbehoeften en kenmerken van de kinderen die de basisschool binnenkomen. Dit betekent dat er aandacht besteed wordt aan:

 • een gezond zelfbeeld hebben
 • nieuwsgierig zijn en onderzoeken
 • vrij zijn van emotionele belemmeringen
 • samen spelen en samen werken
 • communiceren met gebruik van taal
 • stimuleren van creativiteit in denken en handelen
 • zelfstandigheid en zelfverantwoordelijk zijn

Specifieke kennis en vaardigheden, die aan de hand van observaties gevolgd worden:

 • auditieve waarneming
 • ruimtelijke oriëntatie
 • visuele waarneming
 • taal-denken; taal-lezen
 • rekenen-denken
 • taal-communicatie
 • fijne & grove motoriek
 • sociaal-emotionele ontwikkeling; spelontwikkeling
 • werkhouding

De basisontwikkeling wordt door middel van een samenhangend aanbod van activiteiten gerealiseerd. Deze activiteiten zijn van betekenis en hebben ontwikkelingswaarde.
Deze activiteiten zijn:

 • omgaan met materialen: experimenteren, producten maken
 • spelactiviteiten: beweging, constructie, rollenspel
 • communicatieve activiteiten: gesprek, vertellen, spelletjes e.d.
 • Met behulp van thema’s verwezenlijken wij de doelen van de basisontwikkeling.

Dit leren de kinderen in de groepen 3 t/m 8
In de groepen 3 t/m 8 ligt de nadruk op taal, lezen, rekenen en sociale ontwikkeling.
Ons onderwijs besteedt aandacht aan een brede ontwikkeling van kinderen op cognitief, sociaal-emotioneel, lichamelijk en creatief gebied. Bij ons op de Vlierboom ligt de prioriteit bij taal, rekenen en sociaal-emotionele vorming. Kennis en vaardigheden bij deze gebieden ondersteunen de voortgang van het leerproces op alle ontwikkelingsgebieden. Hierbij gebruiken we moderne methoden en hulpmiddelen.

Sociaal-emotionele ontwikkeling
Meer leerlingen uit de Vruchtenbuurt en de omliggende buurten, bezoeken de Vlierboom: de samenstelling van de populatie is door de jaren heen veranderd: er zijn grote verschillen tussen de verschillende achtergronden van gezinnen binnen de school. Voor een positieve schoolbeleving van iedereen is saamhorigheid via correcte omgangsvormen voor leerlingen, ouders en leerkrachten een voorwaarde. De methode Kwink speelt daarin een grote rol.

Plusbeleid
Onze school heeft bij de inhoudelijke aanpak de laatste jaren grote stappen gezet, waar het gaat om leerlingen, die ondersteuning nodig hebben. Focus moet nu ook komen op leerlingen, die meer begaafd zijn, om optimale bagage naar het voortgezet onderwijs te garanderen.

Eigenaarschap
De leerlingen zijn eigenaar van hun eigen leerproces.
Leerlingen zijn intrinsiek gemotiveerd over hun ontwikkeling en weten precies waar ze goed in zijn, wat nog ontwikkelpunten zijn en waar ze de hulp kunnen halen om verder te groeien.

Bewegingsonderwijs
Groepen 1 & 2
In de kleutergroepen wordt het bewegingsonderwijs eenmaal per week verzorgd door de vakleerkracht en tweemaal per week door de groepsleerkrachten. De school beschikt over een goed ingericht gymlokaal en daar worden de lessen gegeven.

Groep 3 t/m 8
Deze groepen krijgen twee keer per week gym, gegeven door de vakleerkracht. Naast deze lessen gaan we een keer per jaar schoolschaatsen, doen we mee met de City-Pier-City loop, de Duinenmars, de Avondvierdaagse en wordt met groep 8 aan enkele sporttoernooien meegedaan.

Zwemmen
De kinderen van groep 5 hebben 1x per week zwemles in zwembad de Waterthor. Zwemmen is een verplicht onderdeel van ons lesaanbod.

Naschoolse activiteiten
Minimaal tweemaal per week zijn er naschoolse activiteiten zoals cricket, atletiek, breakdance, surfen etc.