De Vlierboom

De Vlierboom is een openbare school voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Iedereen is van harte welkom bij ons, ongeacht je levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, afkomst, geslacht of seksuele geaardheid.

Op onze school respecteren wij elkaar en hebben wij aandacht voor de verschillen en overeenkomsten tussen de leerlingen. Wij zorgen ervoor dat ieder kind en iedere leerkracht zich thuis voelt.

Ons gebouw (gebouwd in 1927) is in 2013 groots gerenoveerd maar toch hebben wij het gemoedelijke en stereotype karakter van een ‘echt ouderwets schoolgebouw’ met bijvoorbeeld de gele tegeltjes, het glas-in-lood, de sfeer en warmte in de ruimten intact kunnen houden. Ook de wijk, de Vruchtenbuurt, draagt bij aan deze sfeer door haar gezellige groene karakter en de bijna dorps aandoende sfeer.

Onze school valt onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de Stichting De Haagse Scholen, een van de grootste basisonderwijs koepels voor openbaar basis- en speciaal onderwijs. Meer informatie over De Haagse Scholen kunt u lezen op www.dehaagsescholen.nl.