Algemene informatie

Schooltijden:

Voor alle groepen gelden dezelde schooltijden: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8.30 uur -12.00 uur en 13.00 uur -15.00 uur
en woensdag: 8.30 uur-12.15 uur.

Tussen-de-middag

Onze school biedt gelegenheid tot overblijven. De kinderen eten een boterham in de klas onder leiding van hun juf of meester en gaan daarna buiten spelen. Op de speelplaats houden vrijwilligers onder verantwoordleijkheid van de directie toezicht. Aan het begin van het schooljaar gaat een brief mee, waarin de kosten staan vermeld.

Buitenschoolse opvang

In ons gebouw is Kindercentrum de 2 Vleermuizen gevestigd van 2Samen. Een kinderdagverblijf, peuter-en buitenschoolse opvang treft U hier aan. Alle informatie hierover vindt U via de link naar 2Samen onderaan deze pagina.

Voor vakanties, studiedagen, verlofdagen en schoolkosten kunt U informatie vinden in de schoolgids.

Voor de BOVO procedure klik hier