OR/MR

De ouderraad

Buiten het feit, dat onze school een plek is om te leren, organiseren we vrij regelmatig iets extra's voor de kinderen, denk aan het Kerstdiner, Paasontbijt e.d. Zonder de ondersteuning van onze OR-ouders zouden we het een heel stuk zwaarder hebben. De practische hulp, die geboden wordt, is zo belangrijk en dan hebben we het nog niet eens over de wijze, waarop ermee omgegaan wordt. Deze enthousiaste groep ouders krijgt het helemaal voor elkaar.

Deze ouders zitten in de OR:
Marleen Schinkel - voorzitter - moeder van Yasmin uit groep 8
Petra van Halteren - penningmeester - moeder van Lisa uit groep 8
Rahiema Jitan - secretaris - moeder van Rihanna uit groep 8 en Rakienah uit Dikkertje Dap
Jolanda Bovendeert - moeder van Feije uit groep 6 en Feline uit groep 4b
Chantal Paul - moeder van Lindsey uit groep 7 en Caitlin uit groep 4a
Ingrid van Vught - moeder van Lisa uit groep 3b

De kosten voor vele leuke gebeurtenissen worden betaald d.m.v. de ouderbijdrage, zelfs de cadeautjes, die elk jaar op 5 december op Pakjesboot 13 vanuit Spanje naar Den Haag gebracht worden, kunnen van dit geld bekostigd worden.

De ouderraad organiseert; bij de uitvoering van de plannen wordt dikwijls een beroep gedaan op de klassenouders. Elke klas heeft klassenouders, waarbij U de momenten kunt doorgeven waarop U gelegenheid heeft om te ondersteunen bij de organisatie van de activiteiten. Doordat steeds meer ouders werken, wordt het vinden van hulp op school voor activiteiten moeilijker. Toch hopen we van harte op Uw hulp en deelname aan activiteiten.

De medezeggenschapsraad

Op onze school hebben we een medezeggenschapsraad (MR). Het doel van de MR is om mee te denken en mee te beslissen over zaken, die de school aangaan (bijvoorbeeld: het schoolplan, de aanschaf van nieuwe lesmethoden, aanstelling of ontslag van personeel, contact met het bestuur, onderhoud van de school etc.). De leden van de MR worden eens per drie jaar gekozen uit de ouders en het team. Op dit moment bestaat de MR uit 7 leden, 1 adviserend lid, 3 ouders en 3 leerkrachten.

Deze ouders zitten in de MR:
Tekla Kersten, voorzitter - moeder van Noah uit groep 6. Zij beheert de portefeuille ouderparticipatie
Jeroen Hattink, secretaris - vader van Sannae uit groep 6

Deze leerkrachten zitten in de MR:
Ilona stuy van den Herik, 2e voorzitter - leerkracht van groep 6
Jolanda Westers van Boven, penningmeester - leerkracht van groep 4a
Greetje Hartman, lid - leerkracht van groep Dikkertje Dap.

Notulen van de MR:

notulen 04-06-2018