Wat is er te doen op de Vlierboom?

Niet alleen rekenen, taal, lezen en de andere schoolvakken komen aan bod op de Vlierboom. Er gebeurt meer! Denk eens aan de Kinderboekenweek, Sinterklaas, de jaarlijkse actie voor de dieren, de Kerstviering, het Paasontbijt, het zomerfeest, de sportdag, de schoolreisjes en de Vlierbompicknick. Ook na schooltijd zoeken de Vlierbomers elkaar op tijdens sporttrainingen voor de 5 toernooien waar de gymmeester de Vlierboom voor inschrijft. Los hiervan krijgen de bovenbouwers gedurende een groot aantal weken cricket na schooltijd. In de periode na de kerstvakantie kunnen de leraren inschrijven voor meer cultuurgerichte activiteiten onder schooltijd, zoals Museumbezoeken en voorstellingen via de Cultuurschakel. Dit zijn een aantal activiteiten, die gedurende een schooljaar plaats vinden. Dan hebben we het nog niet over de individuele initiatieven van de leraren.
Op de schoolkalender, in de wekelijkse Vlierefluiter en via de leerkracht zult U hiervan op de hoogte gehouden worden.

Voor alle informatie kunt u de schoolkalender raadplegen